Similing Team

GewoonEAZY 
Eigen concepten

In het gedachtengoed van GewoonEAZY is het natuurlijk helemaal leuk wanneer een aantal specialisten al eigen initiatieven aan het ontwikkelen zijn.

Zo is Gewoon zoals thuis ontstaan vanuit persoonlijke ervaringen. 

Het concept Van kantoor naar clubhuis laat zien hoe een GewoonEAZY-concept snel kan inspringen op de veranderingen om ons heen.

gewoon zoals thuis

Gewoon zoals thuis

Gewoon zoals thuis is eigenlijk helemaal niet zo gewoon. 


Bij Gewoon zoals thuis voorziet in kleinschalige beschermd wonen locaties voor ouderen. 

Deze beschermd wonen locaties worden door lokale zorgondernemers liefdevol gerund. Het welzijn van bewoners, mantelzorgers én medewerkers staat hierbij echt centraal.

Gewoon zoals thuis realiseert dit door op de beschermd wonen locaties in te zetten op domotica en alle niet zorgrelevante werkzaamheden laten uitvoeren door een centrale administratieve organisatie.

Deze centrale administratieve organisatie wordt voor een groot gedeelte gerund door mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Samen met zeer ervaren zorgondernemers leggen wij nu de laatste hand aan de details en binnenkort lanceren we dit vernieuwende concept.

Van kantoor naar clubhuis

Van kantoor naar clubhuis begeleidt bedrijven bij het ombouwen van de oude vertrouwde kantoor- en werkomgeving naar een ontmoetingsomgeving.

Van kantoor naar clubhuis ziet dat het thuiswerken nu definitief zijn intreden in Nederland heeft gedaan. Naar verwachting wordt thuiswerken voor 60% van de kantoormedewerkers de standaard.


De oude kantooromgeving verandert in een plek waar medewerkers elkaar ontmoeten en kennis delen. Dit vraagt natuurlijk om een aangepaste omgeving, passende uitstraling en andere werkwijzen.

Modern Work Space
Werken vanuit huis

Zoek mijn werkplek

Door corona is het thuiswerken tot het ‘nieuwe normaal’ gaan behoren. Medewerkers zijn de voordelen van thuiswerken gaan inzien. Van het thuiswerkende kantoorpersoneel heeft 60% na corona structureel 2 tot 3 dagen per week thuis te willen gaan werken. 

Niet iedere thuiswerker is echter voorzien van een goede thuiswerkplek. Een goede werkruimte en geschikt meubilair ontbreekt vaak.  Dit vergroot de kans op gezondheidsklachten en kan financiële gevolgen voor de werkgevers tot gevolg hebben. 

Met Zoek mijn werkplek biedt GewoonEazy een platform om vraag en aanbod van goede,  ARBO-proof werkplekken en ontmoetingsruimten bij elkaar te brengen op de momenten waarop daartoe behoefte bestaat.

© 2020 by GewoonEAZY | Oneska BV
De teksten op deze site zijn geschreven door robkruitbosch.nl